Online-forening for NaturFotografer Online-forening for NaturFotografer
 
  ©   
Login

Sign up

The Gallery

Gallery "X"

Forums

Articles

NaturePhotos

Documentary, Nature, Controlled Environment, Studio, Creative, Man & Nature
   
The Gallery
Vis forrige
Tilbage til listevisning
Vis næste
Parasol-bøg
Parasol-bøg
Data: NIKON D3X, 18mm - f/8.0, 1/160sec, ISO100
Filesize unknown!
Captured
on 05/07-2013
Hættingsholm ved Buresø
Author: Jimmy Lassen
www.dk-orkideer.dk/LysogForm.html
Uploaded
10/09-2014
See more pictures by Jimmy Lassen
Categori: Documentary
Description:

Krøllede, krybende, knækkede, fantastisk snoede eller proptrækkeragtige Træformer optraadte overalt, ja til Tider i uhyggelig Mængde. Hist og her sænkede et Hængetræ sine Grene som en Paryk om Stammens forvredne Skaft; Forholdene havde fostret en Dværgeæt af Træer, der særlig paa visse Skovstrøg troppede op med en Styrke, som selv i Datiden vakte Forundring.

Den Smule Foryngelse, som havde Held med i Mørket under Kæmpekronerne at stride sig frem mod Lyset, fik allerede fra Barndommen Brug for at gøre sig bred og skæv, og den gamle, fredløse Skov gav disse abnorme Tilbøjeligheder langt bedre Betingelser for at udvikle sig og trives, end Nutidens Forhold kan byde.

Mange Steder i Nordvestsjælland – frem for alt Gandløse Eget og Slagslunde Skov – møder man den Dag i Dag mærkelige Minder om den vrange Fortidsbevoksning, som selv i det 18. Aarhundrede tildrog sig Opmærksomhed, overbelastet som den var med ,,Krøbbel-Træer“, – ,,først i Knæ og derefter i Cirkel eller anden uordentlig Gestalt“.

Bolle Luxdorph besøgte 1766 sidstnævnte Sted, hvor der som han noterer i sin Dagbog, – ,,findes adskillige forunderlige Bøge, nogle kaldes Hænge-Bøge, andre som en Parasol, andre der er voxne som Lynild-Straale, med flere Forandringer“. Og 1772 omtaler Sognepræsten Pram ligeledes disse Misfostre og dvæler især ved et underligt Træ i Gandløse Broskov, hvis 4 Alen høje Stamme bar en lige saa høj, men ikke stort bredere Krone, til hvis Underkant Grenene hængte ned. Skovene her bestod – fortæller Præsten videre, – af ,,en besynderlig Sort Bøgetræer“ med Toppe som Parasoller, bestaaende af et Virvar af sammensnoede, nedhængende Grene, – ,,som paa alle Sider af Træet naar omtrent 2½ Alen nær Jorden og er saa tæt, at man derunder staar vel beskjærmet for den største Regn".

I Slagslunde Skov løfter der sig paa en Lysning – omringet af ranke Træer – endnu et ærværdigt Eksemplar af denne Slags, medens Ruinerne af et andet kun et kort Stykke derfra ligger omstyrtet og formulder paa Jorden.


Således skriver Hugo Matthiessen 1942 i bogen "Det gamle Land – Billeder fra Tiden før Udskiftningen", om træerne i skovene omkring Buresø.

Haldor
#1

Comment
10/10-2014
02:02 by
Haldor
Der ser s'gu godt ud. Har du selv været ude med hæksaksen?

Kent Mossin
#2

Comment
10/10-2014
10:11 by
Kent Mossin
Meget flot træ og flot foreviget ..

Henry von Würden
#3

Comment
10/10-2014
21:41 by
Henry von Würden
Fantastisk flot træ Jimmy, og dejlige blæde nuancer..
Hvor ligger Hættingsholm? er det den ende af Burresø hvor der er badebro?


Jimmy Lassen
#4

Comment
10/11-2014
11:11 by
Jimmy Lassen
Jeg takker mange gange
Ja, man skulle tro at bøgen er klippet til, men det er den ikke. Hvad forklaringen på denne noget specielle form skyldes, ved jeg ikke.
"blænde nuancer" hvad mener du med det?
Hættingsholm er området mellem Mørdrupgård og Krogenlund, langs søen nordøstside (står kun på ældre målebordskort). Der er sandsynligvis ikke adgang til området, da arealet er indhegnet. Det er ret ærgerligt, da der står mange fantastiske træer, f.eks. denne bøg http://www.naturephotos.d...

Hilsen Jimmy

Carsten Siems
#5

Comment
10/11-2014
11:31 by
Carsten Siems
Flot træ - og helt rart med lidt forår på skærmen.
To the frontpage        To the Top

About us! | Guidelines | Contact Addresses | Links

© Photos - Authors  |  © Data - Naturephotos.dk  |  © Applications - Joe's Webdesign,  2009-2019 - All rights reserved.
 
eXTReMe Tracker