Online-forening for NaturFotografer Online-forening for NaturFotografer
 
  ©   
Login

Sign up

The Gallery

Gallery "X"

Forums

Articles

NaturePhotos

Documentary, Nature, Controlled Environment, Studio, Creative, Man & Nature
   
The Gallery
Vis forrige
Tilbage til listevisning
Vis næste
Lynildstråle-bøg
Lynildstråle-bøg
Data: NIKON D3X, 21mm - f/6.3, 1/60sec, ISO1600
Filesize unknown!
Captured
on 10/20-2013
Hættingsholm ved Buresø
Author: Jimmy Lassen
www.dk-orkideer.dk/LysogForm.html
Uploaded
10/09-2014
See more pictures by Jimmy Lassen
Categori: Documentary
Description:

Krøllede, krybende, knækkede, fantastisk snoede eller proptrækkeragtige Træformer optraadte overalt, ja til Tider i uhyggelig Mængde. Hist og her sænkede et Hængetræ sine Grene som en Paryk om Stammens forvredne Skaft; Forholdene havde fostret en Dværgeæt af Træer, der særlig paa visse Skovstrøg troppede op med en Styrke, som selv i Datiden vakte Forundring.

Den Smule Foryngelse, som havde Held med i Mørket under Kæmpekronerne at stride sig frem mod Lyset, fik allerede fra Barndommen Brug for at gøre sig bred og skæv, og den gamle, fredløse Skov gav disse abnorme Tilbøjeligheder langt bedre Betingelser for at udvikle sig og trives, end Nutidens Forhold kan byde.

Mange Steder i Nordvestsjælland – frem for alt Gandløse Eget og Slagslunde Skov – møder man den Dag i Dag mærkelige Minder om den vrange Fortidsbevoksning, som selv i det 18. Aarhundrede tildrog sig Opmærksomhed, overbelastet som den var med ,,Krøbbel-Træer“, – ,,først i Knæ og derefter i Cirkel eller anden uordentlig Gestalt“.

Bolle Luxdorph besøgte 1766 sidstnævnte Sted, hvor der som han noterer i sin Dagbog, – ,,findes adskillige forunderlige Bøge, nogle kaldes Hænge-Bøge, andre som en Parasol, andre der er voxne som Lynild-Straale, med flere Forandringer“. Og 1772 omtaler Sognepræsten Pram ligeledes disse Misfostre og dvæler især ved et underligt Træ i Gandløse Broskov, hvis 4 Alen høje Stamme bar en lige saa høj, men ikke stort bredere Krone, til hvis Underkant Grenene hængte ned. Skovene her bestod – fortæller Præsten videre, – af ,,en besynderlig Sort Bøgetræer“ med Toppe som Parasoller, bestaaende af et Virvar af sammensnoede, nedhængende Grene, – ,,som paa alle Sider af Træet naar omtrent 2½ Alen nær Jorden og er saa tæt, at man derunder staar vel beskjærmet for den største Regn".

I Slagslunde Skov løfter der sig paa en Lysning – omringet af ranke Træer – endnu et ærværdigt Eksemplar af denne Slags, medens Ruinerne af et andet kun et kort Stykke derfra ligger omstyrtet og formulder paa Jorden.


Således skriver Hugo Matthiessen 1942 i bogen "Det gamle Land – Billeder fra Tiden før Udskiftningen", om træerne i skovene omkring Buresø.

Jørgen Dam
#1

Comment
10/10-2014
07:52 by
Jørgen Dam
De kunne formulere sig, de gamle. At skrive var engang en ganske udbredt fornøjelse blandt mennesker med blot den mindste uddannelse, og derfor har man i dag en ganske bred viden om svundne tiders liv og leben. Og det du her citerer, er så nogle lidt mere dannede personligheders lyrik omkring beskrivelse af en særegen natur.
Flot, Jimmy, og tak fordi du inddrager disse tekster i din beskrivelse.

Lars Andersen
#2

Comment
10/11-2014
09:05 by
Lars Andersen
Det er godt lavet Jimmy.

Ja, de kunne skrive de gamle mester. En af dem som fik mig til at interesserer mig for kryb og kravl var J. H. Fabre der skrev "Les Merveilles des Instincts" Instinktets Mysterier som sidst er udgivet flere oplag indtil 1924. I Danmark var der Vilhem Bergsøe og Wesenberg-Lund som har skrevet om insekterne. Dengang var fotografering en dyr hobby. Udstyret var svært at bruge i felten. Så der var der illustrator til i stedet.

Jimmy Lassen
#3

Comment
10/11-2014
11:22 by
Jimmy Lassen
Jeg takker mange gange

Ja, de kunne skrive dengang. Resten af Hugo Matthiessens bog, med flere ældre citater, er også en fornøjelse at læse – og i tilgift får man stor viden om naturens tilstand i fællesskabets tid.

Hilsen Jimmy

Nelly Hansen
#4

Comment
10/11-2014
13:25 by
Nelly Hansen

To the frontpage        To the Top

About us! | Guidelines | Contact Addresses | Links

© Photos - Authors  |  © Data - Naturephotos.dk  |  © Applications - Joe's Webdesign,  2009-2021 - All rights reserved.
 
eXTReMe Tracker