Online-forening for NaturFotografer Online-forening for NaturFotografer
 
  ©   
Login

Sign up

The Gallery

Gallery "X"

Forums

Articles

NaturePhotos

Documentary, Nature, Controlled Environment, Studio, Creative, Man & Nature
   
The Gallery
Vis forrige
Tilbage til listevisning
Vis næste
Malayan Krait, Bungarus candidus See more pictures of the species
 Malayisk Krait Bungarus candidus
Data: Canon EOS 7D, 100mm - f/13.0, 1/250sec, ISO100
Original filesize: 4933 x 3288 pixels

Extras
1. xtra upload
2. xtra upload
3. xtra upload
4. xtra upload

Captured
on 06/13-2019
Sirindhorn Dam, Ubon Ratchathani Province,Thailand
Author: Henrik Bringsøe
www.fugleognatur.dk
Uploaded
01/08-2020
See more pictures by Henrik Bringsøe
Categori: Nature
Description:
Mit møde med en farlig giftsnog
På vores rejse til det nordøstlige Thailand overnatter vi ved et stort vandreservoir med dæmning, hvor der genereres energi fra vandkraft. Min hustru arbejdede tidligere som ingeniør i landets store statslige energiselskab og besøgte jævnligt netop dette kraftværk. Naturen er her meget menneskepåvirket, og mens det stadig er lyst, finder jeg en lille skov omkranset af beboelse og golfbaner. Efter aftensmaden går jeg en tur i den lille skov. Det bliver en fin natekskursion trods mine lave forventninger! På første parket oplever jeg det fænomen, der kaldes mimicry: En ufarlig snog efterligner en meget giftig. Jeg er endda så heldig at finde begge parter: Den dødsensfarlige og snydetampen! Her vil jeg præsentere førstnævnte.
Hurtigt finder jeg den for mig velkendte og ugiftige snog Lycodon davisonii, Burmesisk Tøjlesnog, som har skiftevis sorte og hvide tværbånd. Dernæst finder jeg flere andre krybdyr og padder. På vejen tilbage til vores bungalow ser jeg ved foden af en klippe endnu en slange med sorte og hvide tværbånd, og jeg tænker straks på samme harmløse snog.
Jeg går i gang med at fotografere den in situ, mens den stadig ligger helt stille. Men jeg tager fejl, da det viser sig at være en ganske anden slange – den dødsensfarlige giftsnog ved navn Bungarus candidus eller Malayisk Krait! Jeg vil understrege, at jeg på dette løse grundlag bestemt ikke optræder skråsikkert, da jeg er helt bevidst om lighederne mellem disse vidt forskellige slanger, som dog ikke er så svære at skelne! Kraiter har et trekantet tværsnit. Jeg fotograferer kraiten på tæt hold, hvilket får den til at søge opad i vegetationen. Iført langkravede svejsehandsker trækker jeg den forsigtigt ned på jorden og lægger den til rette, dvs. sammenrullet, så jeg kan tage gode billeder af den. Den er rolig og forsøger ikke at bide, så jeg føler mig tryg.
En amerikansk herpetolog og slangeforsker, Joseph Slowinski, er i mine tanker, idet han blev bidt af en anden krait med sorte og hvide tværbånd, Bungarus multicinctus, i Myanmar den 11. september 2001, og han døde 29 timer senere. Han troede, at det var en ugiftig snog, nemlig en anden Lycodon-art! Kraiters stærke nervegift lammer gradvis nervesystemet, således at musklerne i f.eks. taleapparat, lunger, hjerte mm. sættes ud af kraft. Bidet er ikke smertefuldt, og den alvorlige virkning ses først efter flere timer. Slowinski vidste, hvor kritisk hans situation var, men håbede, han kunne overleve i 48 timer, fordi så mente han, at giftens virkning efterhånden ville aftage. Men det nåede han altså ikke, selv om han fik kunstigt åndedræt med mund-til-mund-metoden i timevis. Han befandt sig i en afsidesliggende egn i Myanmar, hvor en helikopter ikke kunne nå frem pga. dårligt vejr. Bemærk, at uheldet skete på en særligt uheldig dato: "nine eleven"! Kontakten med den amerikanske ambassade var besværlig, da deres fokus var på de voldsomme terrorangreb!
Der er flere omtaler af det tragiske uheld på nettet, og bl.a. denne er læseværdig:
https://www.outsideonline...

My encounter with a lethal elapid snake
On our journey to Northeast Thailand we stay overnight at a big power plant using hydropower from a water reservoir and dam. My wife used to work as an engineer for the state-owned energy-generating authority and sometimes she visited this power plant. The nature is much modified by human activities. At daytime I manage to find a small wood surrounded by houses and golf courses. After dinner I make a night trip in the wood. It turns out to be a great night trip despite my low expectations! It is all about mimicry: A harmless snake mimics a highly venomous. I am so fortunate that I encounter both of them: The deadly guy and the cheater! Here I am presenting the former.
Quickly I find a harmless snakes which I familiar with, Lycodon davisonii, Burmese Bridle Snake, having alternating black and white cross bands. Subsequently I see other reptiles and amphibians. On my way back to our bungalow I notice another snake with black and white crossbands at the foot of a rock. Right away I am thinking of the harmless snake.
I start taking in situ photos as it does not move. But I am wrong because it is a very different serpent, namely the deadly venomous elapid named Bungarus candidus or Malayan Krait! I must stress that I act very carefully based on my loose judgment because I am fully aware of the similarity between these very different species which are, nevertheless, not that hard to differentiate. Kraits are triangular in cross section. As I photograph it at close distance it moves up the vegetation, so I grab it carefully as I wear long welding gloves and place it properly a bit coiled up on the ground enabling me to photograph it again. It is calm without striking and I feel safe.
An American herpetologist and research, Joseph Slowinski, is in my mind as he is bitten by another krait with black and white crossbands, Bungarus multicinctus, in Myanmar on 11 September 2001 and he died 29 hours later. He confused with a harmless snake, namely another Lycodon species! The highly potent neurotoxins of kraits gradually disable the nervous system and then the muscles are disabled, so that e.g. the vocal apparatus, lungs, heart cannot work. Being bitten is not painful and the serious consequences appear after several hours. Slowinski knew everything about his serious condition, but hoped he would survive for 48 hours because then the effects of the toxins would gradually diminish. However, he did not make it though he received mouth-to-mouth resuscitation for hours. He was in a remote part of Myanmar which was unreachable by helicopter due to bad weather. Notice that the accident occurred on an unfortunate date: "nine eleven"! The terrorist attacks made communication with the embassy difficult. There are several good reports about the tragic accident on the internet. A link to one of them is provided above.

Mads Syndergaard
#1

Comment
01/09-2020
15:37 by
Mads Syndergaard
Fin beretning som altid Henrik. Jeg synes desværre tit at man hører beretninger om herpetologer der kommer galt afsted - men det skyldes jo sikkert også et det er dem der er nærmest til det, og der er vel ingen der bliver overraskede over at det mest er paragliderpiloter der kommer til skade ved paragliding (for nu at sammenligne med noget jeg kender). Så det er næppe helt fair at beskylde jer alle sammen for at være reckless fools Det forekommer mig i hvert fald at den samme historie har været fortalt om koralslangen fra Amazonas, og dens ufarlige efterligner (som jeg har glemt hvad hedder). Flotte billeder!

Henrik Bringsøe
#2

Comment
01/09-2020
22:51 by
Henrik Bringsøe
Tak for gode og velvalgte kommentarer, Mads!
Slangeentusiaster er naturligvis lige så forskellige som alle mulige andre mennesker! F.eks. lige så forskellige som bilister på tværs af socialgrupper og nationaliteter!
Jeg har intet behov for at røre ved en slange (men det havde jeg da i mine år som begynder). Det er noget nær det skønneste at opleve en slange, der ligger godt til at studere og fotografere, uden at den stikker af. Eksempler på den er mine billeder af Almindelig Snog, Æskulapsnog og Malaysisk Mokkasinslange her på NP. Men sådan er det desværre ikke altid. Når man ser en slange eller hvilket som helst andet krybdyr, som man virkelig har ledt grundig efter, og kræet prøver at stikke af, er det naturligt for mig og mange andre herpetologer at prøve at fange kræet. Her kan det selvfølgelig blive problematisk, hvis det drejer sig om en farlig giftslange. Det kræver i hvert fald største forsigtighed.
Det er temmelig sjældent, at folk bliver bidt af koralslanger, og jeg har ikke fingeren på pulsen, når det gælder sådanne bid. Flere ufarlige snoge ligner koralslanger. Ét eksempel er visse arter af slægten Erythrolamprus, der bl.a. kaldes falske koralslanger. For få år siden fortalte en herpetolog mig om en hollænder, der blev bidt af en koralslange i Peru eller Ecuador. En lokal guide samlede den op og fortalte, at det var en ufarlig snog, der efterlignede en koralslange. Han gav den videre til hollænderen, som blev bidt – og så viste det sig, at det var en koralslange! Han kom under behandling og overlevede uden mén.

Mads Syndergaard
#3

Comment
01/10-2020
08:31 by
Mads Syndergaard
Citat: "For få år siden fortalte en herpetolog mig om en hollænder, der blev bidt af en koralslange i Peru eller Ecuador. En lokal guide samlede den op og fortalte, at det var en ufarlig snog, der efterlignede en koralslange. Han gav den videre til hollænderen, som blev bidt – og så viste det sig, at det var en koralslange! Han kom under behandling og overlevede uden mén."
Det er knag'me røvtur. Det er i de situationer vi andre bare takker nej, uanset om nogen fortæller os at det er den ene eller den anden ufarlige slange... Jeg ved godt at I synes vi er fjollede, men for mit eget vedkommende er det altså mine ben der går den anden vej, selvom hovedet siger at det skal de ikke

Henrik Bringsøe
#4

Comment
01/10-2020
21:10 by
Henrik Bringsøe
Det er yderst sjældent, jeg benytter mig af sådanne "ordinære" guider, som tager sig af turister og andre besøgende, så jeg har kun begrænset erfaring med dem. Men når venner og kolleger har været på rejser til fjerne himmelstrøg og har set eller fået præsenteret slanger på ture i f.eks. frodige skove, viser de mig somme tider deres billeder af dem. Jeg hører så, hvad guiden har fortalt. Nogle gange har de så fortalt mig, at guiden oplyste, at det var farlige giftslanger, de stod over for. Somme tider har jeg kunnet bekræfte, at det var en træhugorm, men det er sandelig også hændt nogle gange, at jeg har konstateret, at det var en harmløs snog! Det er måske mere spændende og dramatisk at kunne fortælle de måbende turister om en dødsensfarlig giftslange få meter fra dem end en "kedelig" snog. Jeg går ud fra, at der også findes mange kompetente guider, der f.eks. kender deres begrænsninger.

Christian Kelsen
#5

Comment
01/11-2020
10:55 by
Christian Kelsen
Hej Henrik, flotte billeder og detaljeret beretning som altid fra din side

Jeg har det nok lige som Mads #3

På hjemmesiden for Læger uden Grænser står der følgende Fakta om Slangebid:
Hvert år bliver 2,7 millioner mennesker bidt af giftige slanger
Flere end 100.000 mennesker - 275 om dagen - dør af slangebid hvert år.
Over 400.000 mennesker om året får varige men og handicap af slangebid.
40 gange så mange mennesker dør af slangebid, som antallet af mennesker, der bliver dræbt af landminer.
Det er da tankevækkende !


Henrik Bringsøe
#6

Comment
01/11-2020
13:20 by
Henrik Bringsøe
Tak Christian!
Vi skal bestemt have respekt for giftslanger. Langt størstedelen af dem, der dør af giftslangebid, er fattige landarbejdere, der ikke kan beskytte sig mod bid, og som ikke har råd til at købe modgift, hvis de bliver bidt. Altså i tredjeverdenslande med overordentlig store befolkninger.
En kontrast er Australien, hvor der lever mange giftslanger - endda de farligste i verden. Her dør kun ganske få mennesker af slangebid, selv om folk færdes flittigt, hvor giftslanger er almindelige. Vi turister burde nok sammenligne os med dem. Det afspejler nok, at folk ikke er tvunget til at udføre hårdt og langvarigt markarbejde, og at de har råd til at komme under behandling, hvis uheldet skulle være ude. Trist for de fattige i tredjeverdenslandene.
Vi hører konstant om krig i medierne, men jeg vil postulere, at det samlede areal af minerede krigszoner er langt mindre end jordens samlede arealer med giftslanger. Det må være væsentligt mindre end 1/40 af jordens samlede "giftslangeareal".
Her er i øvrigt en lille dansk beretning om netop den art af krait, jeg var så heldig at finde:
https://ing.dk/blog/bunga...

Christian Kelsen
#7

Comment
01/11-2020
13:43 by
Christian Kelsen
Så blev jeg lidt klogere på giftens forskellige virkning.
Nu løber du vel ikke rundt med bare fødder (som du plejer) når du leder efter slanger ?
Anskaf hellere et par læderstøvler der passer til dine svejsehandsker


Henrik Bringsøe
#8

Comment
01/12-2020
22:43 by
Henrik Bringsøe
Når jeg går omkring i naturen under sydlige himmelstrøg, leder jeg altid efter slanger - ligesom jeg også altid leder efter andre krybdyr og padder og for den sags skyld også alle mulige andre dyr. Og så er det egentlig underordnet, om jeg går i mine glimrende vandresandaler!

Michael Hansen
#9

Comment
01/15-2020
09:04 by
Michael Hansen
Hej Henrik. Rigtig fin beskrivelse og fine billeder. Man mærker virkeligt igennem dine fortællinger at dette er noget du brænder for og har meget forstand på. Måske mødes vi en dag i felten, jeg har ikke set dig siden vi gik på Lellinge skole som lige er blevet jævnet med jorden. Kan du huske rumskibet, og lærer Madsen??

Henrik Bringsøe
#10

Comment
01/16-2020
20:32 by
Henrik Bringsøe
Tak Michael, det kunne være godt at mødes i felten!
Ja, jeg husker bestemt Bent Madsen (normalt kaldet Mads), som jeg så regelmæssigt, fordi han var min fars makker i bridge. Men jeg husker nu ikke rumskibet. Jeg gik på Ellemarkskolen, ikke Lellinge Skole (men min mor underviste på Lellinge Skole). Jeg har set, at Lellinge Skole er revet ned.
To the frontpage        To the Top

About us! | Guidelines | Contact Addresses | Links

© Photos - Authors  |  © Data - Naturephotos.dk  |  © Applications - Joe's Webdesign,  2009-2020 - All rights reserved.
 
eXTReMe Tracker