Online-forening for NaturFotografer Online-forening for NaturFotografer
 
  ©   
Login

Sign up

The Gallery

Gallery "X"

Forums

Articles

NaturePhotos
Experiences

Lapland 1 - Flora i Padjelanta

09/06-2012 at 02:58

Kim Petersen Kim Petersen writes::  Jeg har her i juli måned været på vandretur i Lapland i nationalparkerne Padjelanta og Tarredalen.

Klipperne er her meget mineralrige og kalkholdige, hvilket giver grobund for en meget frodig og artrig flora med mange sjældne planter. Der findes for eksempel mange orkideer i området. Området er et varieret mønster af forskellige plantesamfund. Der findes skov (Gran og Fyr) og fjeldskov (Birk) på de lavere liggende områder. På højfjeldet er der barfjeld, fjeldheder og urtelier. Og overalt findes der partier med vådområder, søer, vandløb, moser, kær og væld. Jordbunden varierer fra den nærings fattige, magre jordbund til den meget næringsrige og kalkholdige jordbund.

Hjemmefra havde jeg tænkt at jeg skulle fotograferer sommerfugle. Jeg regnede med at den meget artsrige flora ville understøtte et lige så rigt udbud af sommerfugle. Men på grund af vejret - koldt, blæsende, fugtigt og meget få dage med solskin - så jeg desværre meget få dagsommerfugle. I stedet vil jeg underholde med lidt billeder af stedets plantevækst - og til sidst lidt sommerfugle.

Skulle nogen opdage fejl i artsnavne, så skriv !


Author: Kim Petersen

Kim Petersen
#1

Commented 09/06-2012 at 03:06 by Kim Petersen

Først lidt planter fra hedepartierne og planter fra de mere næringsfattige områder.

Blåbær - findes der rigeligt af i store sammenhængende områder. Bærrene bliver desværre først modne i slutningen af august og september.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#2

Commented 09/06-2012 at 03:08 by Kim Petersen

Multebær - er der også rigeligt af. De vokser især på fugtige mosdækkede områder, og på tuer.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#3

Commented 09/06-2012 at 03:10 by Kim Petersen

Multebærrene nåede ikke at blive helt modne, men næsten

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#4

Commented 09/06-2012 at 03:13 by Kim Petersen

Rosmarinlyng - ses ofte på mostuer.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#5

Commented 09/06-2012 at 03:15 by Kim Petersen

Tyttebær - findes hist og her i mindre mængde.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#6

Commented 09/06-2012 at 03:18 by Kim Petersen

Hønsebær - også fra fugtig mager bund, ofte i birkeskov.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#7

Commented 09/06-2012 at 03:21 by Kim Petersen

Dværg-Pil - på steder med lav plantevækst.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#8

Commented 09/06-2012 at 03:25 by Kim Petersen

Lidt planter fra barfjelds områder.

Her dryashede ved Allak fjeldet.

Rypelyng (Dryas)

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#9

Commented 09/06-2012 at 03:27 by Kim Petersen

Rypelyng (Dryas) - tættere på.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#10

Commented 09/06-2012 at 03:28 by Kim Petersen

Moslyng.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#11

Commented 09/06-2012 at 03:29 by Kim Petersen

Tue-Limurt.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#12

Commented 09/06-2012 at 03:30 by Kim Petersen

Fjeldpryd.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#13

Commented 09/06-2012 at 03:31 by Kim Petersen

Blålyng.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#14

Commented 09/06-2012 at 03:32 by Kim Petersen

Alpe-Tjærenellike.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#15

Commented 09/06-2012 at 03:38 by Kim Petersen

Nu til lidt planter fra de mere næringsrige jordbunds områder, hvor mange er kalkyndende arter.

Her en urteli ved Låptåtjåhkkå fjeldet.Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#16

Commented 09/06-2012 at 03:43 by Kim Petersen

Engblomme - på fugtig kalkholdig, næringsrig bund.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#17

Commented 09/06-2012 at 03:45 by Kim Petersen

Fjeld-Viol.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#18

Commented 09/06-2012 at 03:47 by Kim Petersen

Fjeld-Kvan.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#19

Commented 09/06-2012 at 03:50 by Kim Petersen

Alpe-Vibefedt.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#20

Commented 09/06-2012 at 03:55 by Kim Petersen

Almindelig Vibefedt - Den fra Danmark kendte Alm. Vibefedt findes også, og er den mest almindelige på fjeldet.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#21

Commented 09/06-2012 at 03:57 by Kim Petersen

Leverurt.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#22

Commented 09/06-2012 at 03:58 by Kim Petersen

Rank Kodriver

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#23

Commented 09/06-2012 at 04:00 by Kim Petersen

Sne-Ensian.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#24

Commented 09/06-2012 at 04:01 by Kim Petersen

Alpe-Draba.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#25

Commented 09/06-2012 at 04:03 by Kim Petersen

Net-Pil

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#26

Commented 09/06-2012 at 04:06 by Kim Petersen

Sol-Stenbræk - findes ved kalkholdig fremsivende vand.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#27

Commented 09/06-2012 at 04:07 by Kim Petersen

Rosenrod.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#28

Commented 09/06-2012 at 04:08 by Kim Petersen

Alpe-Astragel.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#29

Commented 09/06-2012 at 04:11 by Kim Petersen

Og nu til Trold-urterne.

Kongesepter - Findes i tusindvis overalt i Padjelanta og Tarradalen, på fugtige arealer.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#30

Commented 09/06-2012 at 04:12 by Kim Petersen

Kongecepter - blomst tæt på.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#31

Commented 09/06-2012 at 04:14 by Kim Petersen

Laplands-Troldurt - Findes overalt på fjeldet.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#32

Commented 09/06-2012 at 04:16 by Kim Petersen

Flamme-Troldurt - en sjælden og meget smuk plante.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#33

Commented 09/06-2012 at 04:18 by Kim Petersen

Lodden Troldurt - også en sjælden plante.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#34

Commented 09/06-2012 at 04:20 by Kim Petersen

Sorttop - er meget almindelig på fjeldet.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#35

Commented 09/06-2012 at 04:22 by Kim Petersen

Skov-Kohvede - ses også almindeligt, på næringsrige området med lidt skygge.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#36

Commented 09/06-2012 at 04:26 by Kim Petersen

Nu til Orkideerne.

Her et kærområde i Tarradalen med tusindvis af orkideer, Gøgeurter og Trådspore.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#37

Commented 09/06-2012 at 04:34 by Kim Petersen

Gøgeurterne er lidt svære at bestemme. Og som jeg ser det, så krydser de ret ofte, hvorfor der findes mange mellemformer, hybrider, som er svære at placere.
Af Gøgeurterne har jeg fundet 3 arter (tror jeg nok )

Plettet Gøgeurt.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#38

Commented 09/06-2012 at 04:35 by Kim Petersen

Plettet Gøgeurt - blomst

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#39

Commented 09/06-2012 at 04:38 by Kim Petersen

Skov Gøgeurt.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#40

Commented 09/06-2012 at 04:40 by Kim Petersen

Skov Gøgeurt.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#41

Commented 09/06-2012 at 04:42 by Kim Petersen

Laplands Gøgeurt.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#42

Commented 09/06-2012 at 04:43 by Kim Petersen

Laplands Gøgeurt.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#43

Commented 09/06-2012 at 04:46 by Kim Petersen

Langakset Trådspore - findes overalt i nationalparkerne på egnede voksesteder.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#44

Commented 09/06-2012 at 04:47 by Kim Petersen

Langakset Trådspore - varierer en del i farverne.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#45

Commented 09/06-2012 at 04:48 by Kim Petersen

Langakset Trådspore. - blomst

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#46

Commented 09/06-2012 at 04:50 by Kim Petersen

Langakset Trådspore - jeg fandt et enkelt helt hvidt eksemplar.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#47

Commented 09/06-2012 at 04:51 by Kim Petersen

Fjeld-Sækspore.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#48

Commented 09/06-2012 at 04:52 by Kim Petersen

Fjeld-Sækspore

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#49

Commented 09/06-2012 at 04:54 by Kim Petersen

Poselæbe - findes hist og her på fjeldet.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#50

Commented 09/06-2012 at 04:54 by Kim Petersen

Poselæbe

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#51

Commented 09/06-2012 at 04:57 by Kim Petersen

Hjertebladet Fliglæbe - Fundet i Fyrreskov i Tarradalen.

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#52

Commented 09/06-2012 at 04:58 by Kim Petersen

Hjertebladet Fliglæbe - blomst

Author: Kim Petersen


Kim Petersen
#53

Commented 09/06-2012 at 05:02 by Kim Petersen

Til slut.

Sti i den frodige Tarradal, med Skov-Storkenæb, som vokser på nærinsrig bund i birkeskov og pilekrat, og hvor der er lidt skygge.

Author: Kim Petersen


Per Vindis
#54

Commented 09/06-2012 at 07:48 by Per Vindis

En usædvanlig smuk serie.
Tak for, at du lagde den op.


Jens Stolt
#55

Commented 09/06-2012 at 09:59 by Jens Stolt

Det vil jeg også sige. Fine billeder af planter man aldrig har set.
Især dryas, var jeg glad for at se.Jørgen Dam
#56

Commented 09/06-2012 at 16:15 by Jørgen Dam

En yderst seværdig billedserie.


Jan Fischer Rasmussen
#57

Commented 09/06-2012 at 16:29 by Jan Fischer Rasmussen

Ja fortsæt endelig med flere blomster og de få sommerfugle


Palle Sørensen
#58

Commented 09/06-2012 at 20:51 by Palle Sørensen

Fedt at du gider Kim. Tak


Frank Overgaard Nielsen
#59

Commented 09/06-2012 at 22:33 by Frank Overgaard Nielsen

En god serie med fine fotos af lapp floraen, meget seværdigt.


Torben Kahr
#60

Commented 09/06-2012 at 22:57 by Torben Kahr

En flot serie, der er en fin anbefaling for en tur nordover.


Kim Petersen
#61

Commented 09/07-2012 at 11:41 by Kim Petersen

Jeg siger mange tak for de pæne ord. Det glæder mig at I kan lide billederne.

Jeg laver en 2. del som en ny tråd med nogle lapperlandske dyr på, sommerfugle plus lidt andet, ellers bliver tråden her for lang.


Nelly Hansen
#62

Commented 09/07-2012 at 14:12 by Nelly Hansen

En dejlig serie med flotte planter, tak for det.


Tubas Løkkegaard
#63

Commented 09/07-2012 at 20:35 by Tubas Løkkegaard

Flot gennemgang, og dejlige billeder


Lars Andersen
#64

Commented 09/07-2012 at 21:22 by Lars Andersen

Sikken en tur Kim. Jeg får helt lyst til at tage derop igen. Nu er det 4 år siden sidst jeg var deroppe; http://www.naturephotos.d...

Og her fra fugleognatur.dk. "Nu kalder Sámiænan!";
http://www.fugleognatur.d...

Author: Lars Andersen


Carsten Siems
#65

Commented 09/08-2012 at 10:02 by Carsten Siems

Tak for de flotte billeder - og ikke mindst navne på nogle af de blomster, jeg har mødt i Norge og Grønland.


Kim Petersen
#66

Commented 09/08-2012 at 13:04 by Kim Petersen

Endnu engang tak for kommentarerne.

Lars - jeg har læst dine beretninger fra Lapland, og jeg har da også været inde på din hjemmeside for at se på sommerfuglene. Jeg ser at du har været deroppe tidligere på året (begyndelsen af juli), men det er måske tidspunktet hvis man vil studerer sommerfuglene. Min tur gik fra 20 august og et par uger frem. Og jeg havde faktisk tænkt, at hvis jeg skulle derop igen ville jeg nok vælge slutningen af august - begyndelse af september - men på tidspunkt er der vel ikke mange sommerfugle tilbage.

Med hensyn til navnene ærgrede jeg mig over at jeg ikke tog de latinske navne med, men det kan jo desværre ikke rettes nu. Jeg har i stor udstrækning (med enkelte undtagelser) benyttet de navne der bruges "Den nye Nordiske Flora".
En enkelt navne smutter - Brand-Troldurt er jeg kommet til at kalde Flamme-Troldurt (med lidt inspiration fra det latinske Pedicularis flammea - og vel egentlig et pænere navn end Brand-troldurt )


Martin Bjerg
#67

Commented 09/15-2012 at 17:56 by Martin Bjerg

Smuk serie. Der vil jeg gerne hen en dag i 3 uger i dejligt vejr. TAk for kigget.


Torben Hvid
#68

Commented 10/03-2012 at 16:43 by Torben Hvid

Hej Kim

En fornøjelse at se denne serie.
Du inspirerer - jeg må derop igen
mvh.


Kim Petersen
#69

Commented 10/04-2012 at 13:33 by Kim Petersen

Jeg siger tak.
- skulle måske have lavet en sponsoraftale med Svenska Turistföreningen.You must log in to write commentsTo the frontpage        To the Top

About us! | Guidelines | Contact Addresses | Links

© Photos - Authors  |  © Data - Naturephotos.dk  |  © Applications - Joe's Webdesign,  2009-2021 - All rights reserved.
 
eXTReMe Tracker