Online-forening for NaturFotografer Online-forening for NaturFotografer
 
  ©   
Login

Sign up

The Gallery

Gallery "X"

Forums

Articles

NaturePhotos
Biological

Insektrav

02/17-2012 at 20:45

Gerth Hansen Gerth Hansen writes::  En dag for mange millioner år siden pilede en lille edderkop op ad stammen på et stort træ - et der måske har mindet om vore dages skovfyr.

Desværre kom den lille spindler galt af sted. Det ene af dens otte ben blev fanget i noget klistret harpiks, der løb ned ad stammen. Edderkoppen hev og sled, men jo mere den kæmpede, jo mere blev den smurt ind i det forræderiske stof. Til sidst opgav den kampen og led en ynkelig død.

Som tiden gik flød mere og mere harpiks ned for til sidst helt at indkapsle og balsamere det lille kræ.

Sådan er det siden urtiden gået utallige små dyr i de enorme skove, der den gang dækkede Nordeuropa - edderkopper, myrer, fluer, stankelben, græshopper og mange, mange andre har lidt en langsom og grum død i det lumske stof; selv større dyr er kommet af dage i harpiksens favntag; det har man observeret andre steder på kloden.

Og det var ikke kun dyr, der blev fanget i den klæbrige masse; også forskellige planterester som blomster, knopskæl, pollen, frø endte med vinden i harpiksen, der efter en evighed forstenede og blev til vore dages rav.

Det såkaldte insektrav er en rig kilde til viden. Her kan videnskaben lære om fortidens liv og sammenligne udviklingen fra den gang til nu. Selve træet, der har været storleverandør af harpiks, har man ikke identificeret. Man kalder det ravtræet, og det er forlængst uddød.

I nåleskoven kan man få at se, hvordan insektravet er begyndt. På gran, fyr og lærk finder man ofte lidt flydende harpiks, især hvor et træ er såret. Ved nærmere eftersyn vil man næsten altid se døde eller døende småkræ i harpiksen.

Det er vanskeligt at få skarpe billeder af smådyr i rav, da det næsten altid er mere eller mindre uklart. Et spejlreflekskamera med macroobjektiv, eventuelt mellemringe samt flash er under alle omstændigheder nødvendig.

Der er meget mere at fortælle om rav, Nordens Guld, Gudernes Tårer, bl a om hvor og hvordan man finder det. Men det må vente.
Author: Gerth Hansen

Efterskrift: Et forklarende billede til artiklen om insektrav

Author: Gerth Hansen


Og nok et billede

Author: Gerth HansenYou must log in to write commentsTo the frontpage        To the Top

About us! | Guidelines | Contact Addresses | Links

© Photos - Authors  |  © Data - Naturephotos.dk  |  © Applications - Joe's Webdesign,  2009-2021 - All rights reserved.
 
eXTReMe Tracker