Online-forening for NaturFotografer Online-forening for NaturFotografer
 
  ©   
Login

Sign up

The Gallery

Gallery "X"

Forums

Articles

NaturePhotos
Photographic

3D/Stereo-fotografering

04/16-2012 at 18:13

Jimmy Lassen Jimmy Lassen writes::  At fotografer så der kommer en ægte dybde i billederne.

Princippet er ganske enkelt, og består af 2 almindelige billeder som er fotograferet med en lille forskydning og derefter sat sammen. Den lille forskel der er i perspektivet på de 2 to-dimensionelle billeder, som man betragter, bearbejdes i hjerne, til ét billede som har dybde (den tredje dimension).

Fotografering i 3 dimensioner. Det nemmeste vil være at bruge et rigtigt stereokamera, dvs. ét kamera som består at 2 kameraer. Der findes en lang række modeller hvoraf de fleste er af ældre dato. Selv har jeg et gammelt russisk kamera som heder SPUTNIK (gengivet herunder i stereo).


Author: Jimmy LassenFor nyligt kom Fuji med et digitalt stereokamera, FinePix REAL 3D W3.Author: Jimmy Lassen
Det et stereokamera gør, er at tage to billeder samtidigt forskudt omkring 7 cm, nogenlunde svarende til hvordan øjnene fungere. De to billeder, som er næsten ens, kan derefter betragtes på forskellig vis, f.eks. med specielle briller som i biografen, briller med røde og blå glas eller som det nyeste 3D-skærme hvor der ikke behøves briller - men fælles er udgangspunktet med de 2 forskudte billeder. Hvis ikke man har et rigtigt 3D-kamera, kan man gøre tricket efter med et hvilket som helst andet kamera - men for at få nogle brugbare 3D-billeder er der nogle regler, som nøje skal overholdes. Det er især under selve optagelserne, at det kan gå galt. Jeg har herunder nedfældet det som jeg mener er nogle grundliggende regler for stereofotografering.

1
Sørg for at motivet står helt stille, i hvert fald under de to optagelser, hvis bare få uanselige dele, på grund af bevægelser (f.eks. blæst), har flyttet sig, vil det være meget tydelig og forstyrrende at se på, især hvis bevægelsen er i lodret retning.

2
Ved normalfotografering, dvs. et objektiv med en billedvinkel på ca. 45° som fotografisk regnes for at svare til menneskets synsfelt (50 mm), skal afstanden mellem de 2 optagelser være omkring 6 til 8 cm. Ved brug af længere brændvidder kan det under nogle forhold være en fordel at øge afstanden mellem de 2 optagelser, så effekten bliver mere udpræget (f.eks. 100 mm med forskydning på op til 15 cm). Man skal dog sørge for at dele af baggrunden er med på begge optagelser. Ved fotograferingen er det nødvendigt at finde et fikspunkt. Ved landskabsfotografering skal man finde punktet så langt væk som muligt (f.eks. et træ i horisonten). Dette punkt skal placeres samme sted ved begge optagelser både i vandret og især lodret plan (ved næroptagelser gælder dog andre regler).

Ved nærfotografering på under ca. 50 cm (afhængigt af brændvidden), er der andre krav. Afstanden mellem de 2 optagelser skal gøres gradvis mindre, jo tættere man kommer på. Det skyldes at vinklen på de optiske akser bliver for stor, hvorved baggrunden forskydes for meget i forhold til motivet (baggrunden skal indeholde en del af de samme detaljer i begge billeder). På billederne herunder er vist mit nye gebis. Gebisset er fotograferet med en 50 mm på en afstand af 24 cm (altså under 50 cm). På billederne A, som er forskudt 7 cm, vil man opleve at baggrundene ikke kan ses i stereo. Grunden til det er, at der ikke er ens detaljer i baggrunden på de to billeder. På billederne B er forskydningen kun 2,5 cm, og her kan men se, at dele af baggrunden er ens, og dermed kan baggrunden ses i stereo, desuden bliver oplevelsen af billedet mere behageligt. Ved Næroptagelser kan fikspunktet med fordel placeres i den væsentligste del af motivet - på billederne herunder er den forreste del af kæben placeret ens i begge billeder.
Author: Jimmy Lassen
Author: Jimmy Lassen3
Forskydningen mellem det første og det andet billede skal være præcis i forhold til kameraet. Hvis det ene billede "synker" i forhold til det andet, vil der opstå en forskydning i to retninger, og det duer ikke (vist på illustrationen 1 herunder). Det har ingen betydning om kameraet holdes horisontalt eller vertikalt. For at undgå dobbeltforskydningen kan man bruge en "slæde" og et fotostativ. Hos skallerne herunder er der vist flg. A med forskydning i 2 retninger - her kan man godt fornemme dybde, men det er anstrengende at se på, og B med forskydning i én retning, den rigtige - her er det mere behageligt at se på.


Author: Jimmy Lassen
Author: Jimmy Lassen
Author: Jimmy Lassen
Jeg har lavet en skinne, hvor kameraet kan skydes frem og tilbage uden fare for forskydninger i den forkerte retning. Især ved landskabsfotografering hvor skyerne bevæger sig, skal man arbejde hurtig så man undgår utilsigtet forskydning.


Sammensætning af de 2 billeder
Jeg bruger Photoshop, men andre fotoredigeringsprogrammer kan også bruges. Der findes også et specialprogram, StereoPhoto Maker som kan sammensætte billederne.
Ofte er mine optagelser håndholde, så de to billeder er ofte drejet en smule i forhold til hinanden, derfor kan der være nødvendig med lidt billedredigering. Jeg åbner de to billeder i Photoshop, kopiere det venstre billede og sætter det ind i det andet billede (det højre), så der kommer 2 lag. Derefter gør jeg det venstre billede halvgennemsigtigt og rykker det så mine fikspunkter i de 2 billeder ligger lige over hinanden (i landskabsbilleder er fikspunktet så langt væk i motivet som muligt og ved næroptagelser er det i den del som er væsentlig, og ofte tætteste i motivet). Billedet skal sandsynligvis også rettes op, som gøres ved at dreje det venstre billede så de 2 billeder passer over hinanden i vandret plan, derefter fjerner jeg gennemsigtigheden i billedet. Når billederne er rettet til, vil det venstre billede sandsynligvis være rykket ud af "rammen" så der er nogle hvide kanter - dem beskære jeg med "Crop Tools". Hvis horisonten er skæv skal den også rettes her. Er billederne fotograferet horisontalt, beskære jeg dem ofte, så de bliver kvadratiske, da de ellers bliver ret små. Vertikale billeder rette jeg kun til, så de hvide kanter forsvinder. Billederne er nu klar til at blive sat sammen ved siden af hinanden. Jeg gør billedbredden større ved at bruge "Canvas Size". Her sætter jeg bredden til 201% med forøgelsen til højre side af billedet. Herefter rykker jeg det venstre billede til højre side, og lægger lagene sammen med "Flatten Image" Derefter er der kun at tilpasse størrelsen, skarphed og gemme billedet.
Betragtning af billeder
Der er mulighed for at købe specielle skærme med eller uden briller til at se 3D-billeder.
Vejledningen her er til en traditionel gammeldags 2D-skærm.
Det er vigtigt, at man betragter skærm og billederne helt lige (vandret), hvis man vipper hoved lidt fra side til side, vil man opleve, at det bliver ubehageligt og billederne indbyrdes forskydes, desuden vil 3D-effekten forsvinde.

Der er 2 måder at se stereobilleder på uden hjælpemidler. Den ene er, at det venstre øje ser venstre billede og højre øje højre billede, parallelt syn (II). Den anden metode er, at højre øje ser venstre billede, og venstre øje ser højre billede, krydset syn , man skal altså gøre sig skeløjet så synsakserne krydser hinanden.

Mine billeder er af den sidstnævnte type , da jeg ikke kan se parallelt. Det gælder altså om at få øjnene til at se de samme detaljer fra de 2 billeder samtidigt. Når det lykkedes smelter de 2 billeder sammen til et 3D-billede, men der kan opstå lidt forvirring, da der i alt ses tre billeder. Af dem skal man koncentrer sig om det midterste billede.

Det er en god ide at holde øjnene minimum 80 cm fra skærmen.


Author: Jimmy Lassen
Det kan være svært at få øjnene til at betragte hver sit billede på en gang. Ofte gør man sig selv mere skeløjet en man skal, så det kræver en del øvelse at beherske hvor maget man vil skele. For at se billederne herunder skal man kun skele hvad der svare til at kigge på sin pegefinger ca. 25 cm foran sig, og det vil jeg tro de fleste kan. Her er lidt hjælp som man kan prøve. Betragt billederne på skærmen med en afstand af ca. 80 cm. Hold hænderne ca. 25 cm foran dig, som vist. Luk derefter det højre øje og juster hænderne til du kun lige akkurat kan se det højre billede, luk derefter venstre øje og juster hænderne så du på samme måde kan se venstre billede med højre øje. Prøv skiftevis med højre og venstre øje og finjuster indtil du kan se hhv. det ene billede med det ene øje, og det andet billede med det andet øje, så du til sidst ikke behøver at rykke på hænderne eller hovedet. Når det er på plads, skal du fokusere på kanten af den ene pegefinger og derefter prøve at kigge på billedet, så skulle der være en mulighed for, at der opstår et 3D-billede. Det kræver en del øvelse at få noget ud af det, og måske lidt ørhed i hovedet, men har man først lært det, åbner der sig en helt ny verden i 3 dimensioner.Author: Jimmy Lassen


Her er nogle links til billeder i 3D

http://www.naturephotos.d...
http://www.naturephotos.d...
http://www.naturephotos.d...
http://www.naturephotos.d...
http://www.naturephotos.d...
http://www.naturephotos.d...
http://www.naturephotos.d...
http://www.naturephotos.d...
http://www.naturephotos.d...
http://www.naturephotos.d...
http://www.naturephotos.d...You must log in to write commentsTo the frontpage        To the Top

About us! | Guidelines | Contact Addresses | Links

© Photos - Authors  |  © Data - Naturephotos.dk  |  © Applications - Joe's Webdesign,  2009-2021 - All rights reserved.
 
eXTReMe Tracker