Online-forening for NaturFotografer Online-forening for NaturFotografer
 
  ©   
Login

Sign up

The Gallery

Gallery "X"

Forums

Articles

NaturePhotos

    Here all Tony Søholm Larsen pictures are shown.
Vis forrige
Tilbage til listevisning
Vis næste
Store Blåkilde
Click on image to see it fullsized
, , Store Blåkilde
Data: ILCE-7SM2, mm 25 - f/15,6, 1/2500sec, ISO100
Filesize unknown!
Captured
d. 02-03-2021
Rold skov
Author: Tony Søholm Larsen

Uploaded
d. 03-03-2021
Categori:
Description:
Store Blåkilde er en typisk bassinkilde, beliggende i Mariagerfjord Kommune ved Rold Skov syd-sydvest for Madum Sø.. Kilden ligger i et privatejet område på 11 hektar i en bassinagtig dal omkring Villestrup Å's udspring. Bakkerne nord og syd for dalen er op til 40 meter højere end dalbunden, der muligvis blev dannet omkring en dødisklump efter istiden. Kalkundergrunden ligger højt i området og hvor isen og jordskorpen har bevæget sig er der dannet sprækker i kalkundergrunden, der tillader grundvandet et vælde frem.
Store Blåkilde er traditionelt blevet anset for at være Danmarks vandrigeste kilde, men nyere opmålinger har vist at den rent faktisk ligger på tredjepladsen efter Lille Blåkilde og Blåhøl. Vandføringen i hovedkilden er ca. 80 liter/sek. Tæller man flere tilløb fra mindre kilder med bliver vandføringen omkring 300 liter/sek. Kildens bassin er 12 meter på det bredeste sted og vanddybden er mellem 4-5 meter. Som i andre kilder er vandtemperaturen konstant hele året på 7-8 grader.
Kildens bund består af løst og meget ustabilt kalkgrus. Den lyse bund, det krystalklare vand og spejling af himlen giver vandet en flot safirblå farve, der sandsynligvis har givet kilden dens navn. Hvor vandet vælder op af undergrunden ses det tydeligt at kalkgruset bobler op og bevæger sig. Kildens navn kan dog også komme af ordet blotkilde – altså en kilde man ofrede (blotede) til guderne i. I hvert fald var det tidligere skik at herremændene fra Villestrup Slot red forbi kilden på vej til jagt for at smide en sølvmønt i bassinet, og der går historier om lokale fund af skatte fra oldtiden, fund som dog endnu ikke er offentliggjort.
Området og kilden er fredet. Man må derfor ikke vade i kilden, smide ting i kilden eller indsamle dyr og planter fra området. Amtet har i 2005 foretaget en dykkerundersøgelse af kilden for at rense den. Man fandt dog heldigvis kun meget lidt skrald. De mange sølvmønter der i henhold til den omtalte offerskik må ligge i kilden og afløbet er der tidligere kun fundet få af – mange ligger muligvis stadig dybt i kildens ustabile bund.
Plantelivet i kilden domineres af smalbladet mærke, en karakterart for køligt fremvældende kildevand. Lige omkring kilden vokser dueurt, og på engene omkring kilden findes djævelsbid, der tiltrækker sommerfugle som dagpåfugleøjen. Bassinkilder som Store Blåkilde har i forhold til strømkilder og sumpkilder en forholdsvis artsfattig ferskvandsfauna, da det hurtigtstrømmende vand over småsten og grus mangler. Ved kilden er observeret guldsmeden Stor Hedelibel (Sympetrum striolatum), og om vinteren, hvor kilden grundet den konstante temperatur altid er isfri, holder mange fugle til ved kilden, f.eks. ses vandstær, isfugl, bjergvipstjert og halemejser.
Store Blåkilde er muligvis et underjordisk afløb fra Madum sø, der ligger 20 meter højere end kilden. Teorien er ikke bevist, men det er geologisk muligt.

Michael Hansen
#1

Comment
03/06-2021
00:14 by
Michael Hansen
Tak for en dejlig inspirerende og interessant beskrivelse. Gad vide hvor mange mønter der ligger der og gemmer sig , måske en hel skat hvem ved...det er sku sjovt at forestille sig.

Tony Søholm Larsen
#2

Comment
03/06-2021
00:18 by
Tony Søholm Larsen
Hej Hansen. Ja vi må ud at dykke og se efter, der er sikkert mange sølvmønter :-D

Ole Nørholm
#3

Comment
03/06-2021
08:14 by
Ole Nørholm
Tak for info og det ser ud som et super smukt sted


Christian Kelsen
#4

Comment
03/06-2021
15:24 by
Christian Kelsen
Hej Tony, spændende læsning - tak for det

Djævelsbid er den vigtigste føde for larverne af den sjældne og truede sommerfugl Hedepletvingen. Måske du skulle aflægge stedet et besøg i begyndelsen af juni, hvor de ny udklækkede sommerfugle går på vingerne.

Tony Søholm Larsen
#5

Comment
03/06-2021
20:44 by
Tony Søholm Larsen
Mange tak for de pæne ord.

Jørgen Nørgaard
#6

Comment
03/08-2021
12:52 by
Jørgen Nørgaard
Hej Tony
Spændende læsning og flot foreviget.

Henrik
#7

Comment
03/08-2021
18:56 by
Henrik
Tak for meget interessant læsning.

Tony Søholm Larsen
#8

Comment
03/11-2021
23:33 by
Tony Søholm Larsen
Hej Ole-Christian-Jørgen og Henrik.
I er velkommen.


 


To the frontpage        To the Top

About us! | Guidelines | Contact Addresses | Links

© Photos - Authors  |  © Data - Naturephotos.dk  |  © Applications - Joe's Webdesign,  2009-2021 - All rights reserved.
 
eXTReMe Tracker