Online-forening for NaturFotografer Online-forening for NaturFotografer
 
  ©   
Login

Sign up

The Gallery

Gallery "X"

Forums

Articles

NaturePhotos

Documentary, Nature, Controlled Environment, Studio, Creative, Man & Nature
   
The Gallery
Vis forrige
Tilbage til listevisning
Vis næste
Helmeted Gecko, Tarentola chazaliae See more pictures of the species
 Hjelmgekko Tarentola chazaliae
Data: Canon EOS 7D, 100mm - f/16.0, 1/250sec, ISO100
Original filesize: 4248 x 2832 pixels

Extras
1. xtra upload
2. xtra upload
3. xtra upload
4. xtra upload
5. xtra upload

Captured
on 05/03-2018
Sidi Ifni, Marokko
Author: Henrik Bringsøe
www.fugleognatur.dk
Uploaded
10/30-2018
See more pictures by Henrik Bringsøe
Categori: Documentary
Description:
På en herpetologisk tur til det sydvestlige Marokko i begyndelse af maj 2018 tilbragte vi mange timer med at lede efter krybdyr og padder om natten. Det har jeg tidligere berettet om i mine to album om hugormen Almindelig Puffadder. I kystzonernes halvørken og steppe oplever vi flere steder en lille robust gekko ved navn Hjelmgekko – en af Nordafrikas mest besynderlige gekkoer! Dens populærnavn kommer af, at den i nakkeregionen har tilspidsede tuberkler eller knuder, som får hovedets overside til at minde om en hjelm. Den har en fremspringende kant af tuberkler over øjet og videre bagtil på kraniet, hvilket er med til at danne "hjelmen", men vi kan måske også sige, at disse forstørrede skæl bidrager til at give den et lidt bistert blik! Den måler op til 10-11 cm, hvoraf totredjedele udgøres af hoved og krop. Ned langs ryggen har den en række af lyse pletter, der kan være firkantede, og her er de lyseblå! Vi ser tydeligt de tilspidsede tuberkler på halen. Bemærk øjets smukke iris.
Arten er knyttet til en 20-30 km bred kystzone fra Agadir til det nordlige Senegal. De fugtige vinde fra havet gør gekkoernes skjul under planter såsom Euphorbia echinus fugtige. Jeg oplever selv, at planterne er lidt våde om natten, når vanddråberne fra havets fugtige luft fortættes over planternes overflader. Om dagen er her tørt, men så opholder gekkoerne sig i deres underjordiske skjul. Gekkoer er særligt kendt for deres evne til at klatre på lodrette flader og endog undersiden af vandrette flader, idet deres fingre og tæer er brede og forsynet med hæftelameller. Men hjelmgekkoen er bundlevende og klatrer stort set ikke, hvorfor dens hæftelameller er reducerede.

On a herpetological trip to southwestern Morocco in early May 2018 we spent much time searching for reptiles and amphibians at night. I have previoiusly told about that in my two album about the Common Puff Adder (Bitis arietans). In semi-desert and steppe of the coastal zones we find several individuals of a small robust gecko named Helmeted Gecko, Tarentola chazaliae – one of the most bizarre geckos of North Africa! The common name stems from the fact that the pointed occipital tubercles make the upper side of the head resemble a helmet. It has a protruding edge of tubercles above the eye and it continues posteriorly on the head which forms the "helmet", but you may also say that it contributes to making this gecko look a bit angry! Length up to 10-11 cm, two thirds of which are constituted by the snout-vent length. It has a vertebral row of light patches and in this case they are even light blue! The pointed tubercles on the tail are conspicuous. Notice the beautiful iris of the eye.
This species is associated with a 20-30 km wide coastal zone from Agadir to northern Senegal. The humid winds from the ocean make the hiding places under plants such as Euphorbia echinus humid. I myself experience that the plants are a bit wet at night as the water drops from the humid air of the ocean is condensed onto the surfaces of the plants. During the day the surroundings are dry, but then the geckos are hidden in their underground burrows. Geckos are especially known for their ability to move on vertical surfaces and even on the underside of horizontal surfaces because their toes and fingers have subdigital lamellae. However, T. chazaliae is ground-dwelling and basically never climbs rocks, so its lamellae are reduced.

Mads Syndergaard
#1

Comment
10/31-2018
19:02 by
Mads Syndergaard
...bistert blik - joe, det kan der godt være noget om :-D Fin lille fyr, og god beretning som sædvanlig!


#2

Comment
11/01-2018
17:59 by
Flemming R.
fine billeder og beskrivelse af Hjelmgekkoen.
Fortsæt endelig med de lærerige upload.


Lars Andersen
#3

Comment
11/01-2018
19:08 by
Lars Andersen


Henrik Bringsøe
#4

Comment
11/01-2018
20:16 by
Henrik Bringsøe
Mange tak, Mads, Flemming og Lars.
For resten Mads, på "blomsterbilledet" ser gekkoen da glad ud!

Kent Mossin
#5

Comment
11/06-2018
10:58 by
Kent Mossin
Lækker læsning og ja fine skud som vanligt..Synes de er hyggelige de gekkoer..
To the frontpage        To the Top

About us! | Guidelines | Contact Addresses | Links

© Photos - Authors  |  © Data - Naturephotos.dk  |  © Applications - Joe's Webdesign,  2009-2021 - All rights reserved.
 
eXTReMe Tracker